Visi dan Misi

Komited untuk menjadi lebih bertenaga dalam membangunkan teknologi, supaya mampu berkembang dan lebih dikenali diperingkat antarabangsa

Sentiasa memenuhi kehendak pasaran dengan meningkatkan pengeluaran produk serta perkhidmatan yang disediakan; Bersama dengan kakitangan untuk membangun dalam suasana persekitaran yang selesa; Konsisten menjadikan koperasi lebih maju dan memberikan pemegang saham pulangan yang terbaik.