Tentang Kita

FA_Signboard KAN_Front

Ditubuhkan pada 2019, tujuan Koperasi ditubuhkan adalah untuk menjadikan platform koperasi bagi menggabungkan sumber kewangan, rujukan dan semangat bekerjasama. Dengan menerapkan kaedah koperasi serta prinsip “Satu untuk semua, semua untuk satu”.

Ke arah pengurusan organisasi secara demokrasi bagi mencapai faedah dalam sektor ekonomi, sosial dan budaya.

Sebagai organisasi yang sah, Koperasi Al-Najah Kuala Lumpur Berhad diberi tanggungjawab untuk menguruskan semua perniagaan dan aktiviti yang memberi keuntungan kepada ahli- ahli di bawah Akta, Peraturan-Peraturan Koperasi 1993 dan peruntukan-peruntukan piagam.

Koperasi Al-Najah Kuala Lumpur Berhad terbuka kepada seluruh rakyat Malaysia yang berumur 18 tahun dan ke atas, tidak mengira bangsa, agama mahupun ahli politik.

Maruah dan Integriti

Operasi kami adalah sah dan diperakui, semua perniagaan dijalankan di bawah undang-undang dan peraturan yang sama.
Dalam dasar dalaman koperasi kami, kami amat menekankan tentang martabat dan integriti, tidak memberi janji-janji kosong kepada pelanggan, melakukan segala usaha yang terbaik; tiada rasuah dan tidak memilih agama dan bangsa.

Amal Kebajikan

Koperasi kami sangat percaya bahawa apabila "Pendapatan dari komuniti, kambali kepada masyuarakat". Oleh kerana ini, sebahagian daripada keuntungan kami akan disalurkan kepada yayasan amal dan juga organisasi bukan kerajaan.

Kerja Berpasukan

Semua kerjasama adalah berdasarkan kepentingan koperasi dan bukan kepentingan peribadi. Oleh itu, semua yang terlibat perlu bekerjasama untuk mencapai hasil yang dikehendaki.

Prinsip-Prinsip

Kebolehpercayaan dan kejujuran adalah nilai-nilai teras Koperasi Al-Najah, ia mewakili nilai-nilai dan prinsip-prinsip asas syarikat. Apabila  syarikat  berkembang,  ia  menjadi  lebih  penting  kerana bukan   sahaja   membangunkan   budaya   syarikat   tetapi   turut membimbing dalam membuat keputusan dengan bijak.

Berkongsi Pendapat

Kami berpegang pada prinsip utama kami "satu untuk semua, semua untuk satu". Semua keputusan akan dikongsi di kalangan pemegang saham, rakan niaga, pasukan koperasi dan pekerja.

Ke arah Kecemerlangan

Tidak pernah berputus asa kerana kami percaya dengan sentiasa membuat pelarasan dan penambahbaikan secara bekerjasama turut mewujudkan sesuatu yang bernilai bagi produk mahupun perkhidmatan untuk kekal berdaya saing.

Jaminan Kualiti

Kami mengambil setiap konsainan pelanggan dengan teliti untuk mencapai kualiti dan nilai terbaik.

Sertai Kami dan Jadilah Keluarga Kami