Koperasi Al-Najah Kuala Lumpur Berhad

Undang-Undang Kecil

Ditubuhkan pada 2019, tujuan Koperasi ditubuhkan adalah untuk menjadikan platform koperasi bagi menggabungkan sumber kewangan, rujukan dan semangat bekerjasama. Dengan menerapkan kaedah koperasi serta prinsip “Satu untuk semua, semua untuk satu”.

Sebagai organisasi yang sah, Koperasi Al-Najah Kuala Lumpur Berhad diberi tanggungjawab untuk menguruskan semua perniagaan dan aktiviti yang memberi keuntungan kepada ahliahli di bawah Akta, Peraturan-Peraturan Koperasi 1993 dan peruntukan-peruntukan piagam.

UUK