fbpx

PEMBANGUNAN SISTEM

Keperluan Sistem

Sistem Pengurusan

Sistem Pengurusan adalah set yang merangkumi polisi, proses, dan prosedur yang digunakan oleh organisasi untuk memenuhi tugas-tugas yang diperlukan tercapai objektifnya.

Sistem Pengesanan Data​

Sistem Pengesanan Data digunakan untuk pemerhatian orang atau objek dan menyediakan urutan data lokasi yang diarahkan tepat pada masanya untuk diproses lebih lanjut.

Sistem Pelaporan

Sistem Pelaporan adalah segala maklumat atau dipanggil sebagai data yang dapat diambil, diringkaskan dan ditafsirkan menggunakan sistem pelaporan. 

Sistem Analisis​

Sistem Analisis adalah teknik penyelesaian masalah yang memecah sistem menjadi bahagian komponennya untuk tujuan mengkaji sejauh mana bahagian komponen tersebut berfungsi dan berinteraksi untuk mencapai tujuannya. 

Contoh Sistem

Sistem Pelaburan

Sistem Pinjaman

Sistem Keahlian

Sistem HR

Sistem Perakaunan

Sistem Titik Penjualan

Sistem Gadai Janji

Sistem Radio

Sistem Inventori

Dan Lain-lain

Chinese (Simplified) Chinese (Simplified) English English Malay Malay